Şah İsmayıl Xətai
     İletişim
     Nadir şah Əfşar
     Azərbaycan dili
     English
     Ümumi tarix
     Anketler
     Anka Memedov
     Galeri
     Ziyaretçi defteri
     Anka Memedov xəbərləri Nadir şah Əfşar haqqında
     Link listesi
     Saklı sayfalar
     Forum
     Top liste
     Anarinformasiya
     Azərbaycan tarixi
     Coğrafiya
     Riyazi düsturlar
     Biologiya
     Fizika
     Kimya
     Aforizmlər(a)
     Aforizmlər (B)
     Aforizmlər (C)
     Ç ilə başlayan aforizmlər
     D ilə başlayan aforizmlər
     E ilə başlayan aforizmlər
     Ə ilə başlayan aforizmlər
     F və G ilə başlayan aforizmlər
     Ğ və H ilə başlayan aforizmlər
     X ilə başlayan aforizmlər
     İ və I ilə başlayan aforizmlər
     J və K ilə başlayan aforizmlər
     Q və L ilə başlayan aforizmlər
     M ilə başlayan aforizmlər
     N və O ilə başlayan aforizmlər
     Ö ilə başlayan aforizmlər
     P ilə başlayan aforizmlər
     R ilə başlayan aforizmlər
     S ilə başlayan aforizmlər
     aforizmlər Ş
     Aforizmlər T
     U ilə başlayan aforizmlər
     Aforizmlər Ü
     Aforizmlər V
     Aforizmlər Y
     Aforizmlər Z
     Salatın Əsgərova
     6-ci sinif online sinaq imtahani
     Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF.Azərbaycan dili
     Buraxılış sınaq imtahanı 9-cu sinif "Zəfər" kursları riyaziyyat.
     Yeni sayfanın başlığı
     Musiqi testləri
     Gözəl status
     2-ci qrup(Azərbaycan tarixi və Riyaziyyatın 1-ci hissəsi)anka memedov - Ümumi tarix


1.Qədim şumer şəhər dövlətlərinin adlarını yazın.
2.Hammurapinin hakimiyyət illərini yazın.
3.Finikiya əlifbasında neçə hərf var?
a)22 b)32 c)44 d)26
4.Assur dövləti neçənci ildə süqut etdi
a)e.ə 612-ci ildə b)e.ə 605-ci ildə c)1894-cü ildə d)e.ə 282-ci ildə
5.Astiaqın hakimiyyət illərini yazın.
6.Midiya dövləti neçənci ildə süqut etdi?
a)e.ə 672-ci ildə b)e.ə 550-ci ildə c)e.ə 522-ci ildə
7.Xeopsun piramidasının hündürlüyü neçə metrdir?
a)147 B)443 C) d)480
8.Coserin piramidası neçə metrdir?
a)60 b)3 c)15 d)20
9.II Kambiz Misirə neçənci ildə hücum etdi?
a)e.ə 553-cü b)e.ə 530-cu c)e.ə 525-ci 
                                        Cavablar:

1.Ur,Uruk,Kiş,Laqaş,Umma,Nippur və s.
2.e.ə1792-1750-ci illər 3.a 4-b 5-e.ə 585-550-ci illər 6-b 7-a 8-a 9-c
Bugün 2 ziyaretçi (57 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=