Şah İsmayıl Xətai
     İletişim
     Nadir şah Əfşar
     Azərbaycan dili
     English
     Ümumi tarix
     Anketler
     Anka Memedov
     Galeri
     Ziyaretçi defteri
     Anka Memedov xəbərləri Nadir şah Əfşar haqqında
     Link listesi
     Saklı sayfalar
     Forum
     Top liste
     Anarinformasiya
     Azərbaycan tarixi
     Coğrafiya
     Riyazi düsturlar
     Biologiya
     Fizika
     Kimya
     Aforizmlər(a)
     Aforizmlər (B)
     Aforizmlər (C)
     Ç ilə başlayan aforizmlər
     D ilə başlayan aforizmlər
     E ilə başlayan aforizmlər
     Ə ilə başlayan aforizmlər
     F və G ilə başlayan aforizmlər
     Ğ və H ilə başlayan aforizmlər
     X ilə başlayan aforizmlər
     İ və I ilə başlayan aforizmlər
     J və K ilə başlayan aforizmlər
     Q və L ilə başlayan aforizmlər
     M ilə başlayan aforizmlər
     N və O ilə başlayan aforizmlər
     Ö ilə başlayan aforizmlər
     P ilə başlayan aforizmlər
     R ilə başlayan aforizmlər
     S ilə başlayan aforizmlər
     aforizmlər Ş
     Aforizmlər T
     U ilə başlayan aforizmlər
     Aforizmlər Ü
     Aforizmlər V
     Aforizmlər Y
     Aforizmlər Z
     Salatın Əsgərova
     6-ci sinif online sinaq imtahani
     Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF.Azərbaycan dili
     Buraxılış sınaq imtahanı 9-cu sinif "Zəfər" kursları riyaziyyat.
     Yeni sayfanın başlığı
     Musiqi testləri
     Gözəl status
     2-ci qrup(Azərbaycan tarixi və Riyaziyyatın 1-ci hissəsi)anka memedov - Aforizmlər (C)


·         Cavanlıqda məhəbbət daha çılğın olsa da, sonralar daha güclü və daha qüdrətli olur. (Heyne)

·         Cinayət və Cəza (Fyodor Dostoyevski)

·         Canlı Allah görmək istəyən onu şüurunun bomboş fəzasında yox, sadə insan sevgisində tapacaq. (Fyodor Dostoyevski)

·         Cahilin bəzi əlamətləri: sualı sona qədər dinləmədən ona cavab verməyə çalışması, başa düşmədən müxaliflik etməsi və bilmədiyi şeyə əsaslanıb mühakimə yürütməsi. (Cəfər Sadiq)

·         Ciddilik, zehin əskikliklərini örtmək üçün icad edilmiş bir rəftardır. (Fransua de Laroşfuko)

·         Cəhalət Tanrının lənəti olduğuna görə məlumat göylərə uca biləcəyimiz qanadlardır. (Uilyam Şekspir)

·         Cahil insan özünün belə düşməni ikən başqasına dost olması necə gözlənilər (Sokrat)

·         Ciddi olmaq gözəldir - lakin biganə olmaq lazım deyil. (Volter)

·         Cəsarətli olmayan insan, iti kənarı olmayan bıçağa bənzər. (Bencamin Franklin)

·         Cəbhədə qılınc, məclisdə gözəl nitqə malik olanlar qəhrəmandır. (Məmməd Səid Ordubadi)

·         Cibimdə yoxuydu! Ürəyimdən verdim. (Nazim Hikmət)

·         Cəsarət qüvvətlə birləşəndə biraz artar. (Aristotel)

·         Cəmiyyət insanlara düzgün təhsil-tərbiyə vermədiyindən onların çoxu həyatda öz yerini tapa bilmədiyindən məhv olurlar. (Deni Didro)

·         Canıyananlıq başqasının bədbəxtliyinə yanmaq, paxıllıq isə başqasının xoşbəxtliyinə yanmaqdır. (Platon)

·         Cəsarət təhlükə qarşısında ağıl və zəkadan istifadə edə bilməkdir. (Platon)

·         Cahilliyin üç növü var: heç nə bilməmək, hamının bildiyi şeyi pis bilmək, lazım olmayan şeyi bilmək. (Düklo)

·         Cəsarət insan xarakterinin ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Xarakterin digər xüsusiyyətləri cəsarətin sayəsində inkişaf edir. (Uinston Çörçill)

·         Cahilin sonda görəcəyi şeyi ağıllılar öncədən görür. (Cəlaləddin Rumi)

·         Cahillər çoxalan zaman ariflər qərib olur. (Əli bin Əbu Talib)

·         Cənnətə girmək təəccüb ediləcək bir hünər deyildir; Mərifət – dünyada Cənnətə çata bilməkdir. (Əli bin Əbu Talib)

·         Cavanlar xəyal edirlər, qocalar xatırlayırlar. (Lui Araqon)

·         Cavan olanda bəzi səhvlər etdik, daha etmək lazım deyil. (Tupak Şakur)

·         Cavanlıqda biz sevmək üçün yaşayırıq; yetkin dövrdə yaşamaq üçün sevirik. (Sent Evremon)

·         Cürət edə bilməməyimizin səbəbi işlərin çətinliyi deyil. Sadəcə, cürət edə bilmədiyimiz üçün işlər çətin olur. (Kiçik Seneka)

·         Cənnət, cənnət dedikləri, bir neçə mələk, bir neçə huri, istəyənə ver onları, mənə sən gərəksən, sən... (Yunus Əmrə)

·         Cəsarətin ölçüsü ölmək deyil, yaşamaqdır. (Vittorio Alfieri)

·         Cahil bir şəxs ya ifrat edər, ya da geridə qalar. (Mühəmməd peyğəmbər (SƏS))

·         Camaata verilən heç bir sədəqə onların arasında yayılan elmdən üstün deyildir. (Mühəmməd peyğəmbər (SƏS))

·         Cənnət anaların ayaqları altındadır. (Mühəmməd peyğəmbər (SƏS))

·         Cavan rəssamı az adam başa düşür, yaşlı rəssamı ondan da azı. (Pablo Pikasso)

·         Cəmiyyət iki qrup insanları sevmir: Ona qarşı çıxanları və Onu müdafiə edənləri. (Viktor Hüqo)

·         Cəhalət (biliksizlik) - bu alaqaranlıqdır, orada pislik axtarılır. (Viktor Hüqo)

·         Cavanlıq artıq cavan olmayan üçün böyük çatışmazlıqdır. (Aleksandr Düma)

·         Cavab, cavabın yoxluğudur. (Çak Palanik)

·         Cəmiyyət həyatı üçün fərdi azadlıq və müstəqillik şərtdir. (Mahatma Qandi)

·         Cəhənnəm başqalarıdır. (Jan Pol Sartr)

·         Cavabımın şiddətindən susuram! (Nəcib Fazil Qısakürək)

·         Corc Sorosun biznes prinsipləri (Corc Soros)

·         Cəmiyyətin gələcəyi – anaların əlindədir. (Onore de Balzak)

·         Ciddilik xarakterin əsasıdır. (Onore de Balzak)

·         Canlı olan çirkin ola bilməz. (Koko Şanel)

·         Cəmiyyət məntiqin universallığı sayəsində mümkün olmuşdur. (Tur Xander)

·         Ceyranı ovçu yaralayır, amma ceyran qaçıb canını qurtara bilir. Gəlib bir gölün kənarında su içmək istəyəndə, daşın üstündə oturmuş qurbağa onun bu halətini görüb deyir: "Ceyran, səni kim vurub , niyə qana boyanmısan?" Ceyran cavabında deyir ki, onu ovçu öldürmək istəyirdi, qaçıb canını qurtarıb. Qurbağa: " bu ovçu sən gözəllə mən gözəldən nə istəyir axı"? Ceyran yerə yıxılır və deyir: bəlkə də mən yaşayacaqdım , məni öldürən sənin bu sözün oldu (Naməlum)

·         Cəmiyyətlər öhdəsindən gələ bilməyəcəkləri problemləri gündəmə gətirməzlər. (Karl Marks)

·         Cəhənnəmə gedən yollar yaxşı niyyət daşlarıyla döşənmişdir. (Karl Marks)

·         Cəhalət, imtiyazlı sinfin ustaca istifadə etdiyi bir silahdır. (Karl Marks)

·         Cavanlıqda intuisiya, qocalıqda – düşüncə üstünlük təşkil edir: buna görə də birincisi poeziya, ikincisi fəlsəfə üçün əlverişlidir. (Artur Şopenhauer)

·         Cəmiyyətin gələcək tərəqqisi indi gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılıdır. (Heydər Əliyev)

·         Cəsarət qorxunun yoxluğu deyil, qorxuya müqavimət göstərmək, qorxuya hökm etməkdir. (Mark Tven)

·         Cənnət ilə cəhənnəmlə əlaqədar artıq-əskik danışmaq istəmərəm çünki hər ikisində də dostlarım var. (Mark Tven)

·         Cahan ağıl, can sənin sərmayəndir,
Yerlə göylər hamısı bəzəyindir. 
(Şəbüstəri)

·         Cinsi əlaqə; mahnı oxuyarkən ölümün qıçına ayağını basmaqdır. (Çarlz Bukovski)

·         Cəsur insanın təxəyyülü məhduddur. Qorxaqlıq pis bəslənmənin bir nəticəsidir. (Çarlz Bukovski)

·         Comərdlik edən ucalar, xəsislik edən isə alçalar. (İmam Hüseyn)

·         Cəsur fikirlər ön cəbhədəki piyadalar kimidir, onlar ölür, amma qələbəni təmin edirlər. (İohann Volfqanq Göte)

·         Cismani həyatın dalğalarında feyz alan fikir dəryasına baş vurunca qərq olar. (Əbu Turxan)

·         Cavabı ümidsiz görünən suallardan hamı qaçmağa çalışır – məqsədə ən inadkar olanlar çatır. (Əbu Turxan)

·         Cəmiyyət o zaman çiçəklənər ki, onun zənginləri maarifpərvər olsun. (Əbu Turxan)

·         Cismin nəyə ehtiyacı varsa, onu da götürür; bundan artığı da, əskiyi də ziyandır. (Əbu Turxan)

·         Camaatdan kənara çəkilmək, onları tanımağın həddi ilə əlaqəlidir. (İmam Həsən Əskəri)

·         Canını qurtarım deyərkən vətənindən olarsan. (Attila İlhan)

·         Cahanda hər hökmü bir zaman verir, 
Dünən fərman verən bu gün can verir. 
(Səməd Vurğun)

·         Cəmiyyət üzərində sözlər yox, yalnız ideyalar hökmranlığa malikdir. (Vissarion Belinski)

·         Cavab verirəm "zamanla hər şey keçər" deyən ağıllılara; Keçən tək şey zamandır.. Anlayan, izah etsin anlamayanlara. (Camal Sürəya)

·         Cənnətə Duyulan Həsrət İnsanın İnsan Olmamağa Duyduğu Həsrətdir. (Milan Kundera)

·         Cəsuru qorxudan boş güllə ən böyük qorxağı qorxutmaya da bilər. (Fridrix Nitsşe)

·         Cəhənnəm kimi olmalı, cəhənnəmi belə yandırıb yandıracaq bir könül istəməli. Ki o könülün önünə iki yüz dəniz çıxsa, hamısını da yandırsın. Onun tək bir dalğası bilindik dənizlərə daş çıxartsın. (Şəms Təbrizi)

·         Cəmiyyət həmişə cavan qalır, elm isə qocalır. (Delbryuk)

·         Cavanlıqda bilik ağacı əkməsək, qocalanda kölgəsinə sığınası ağacımız olmaz. (Nikola Şamfor)


Bugün 2 ziyaretçi (19 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=