Şah İsmayıl Xətai
     İletişim
     Nadir şah Əfşar
     Azərbaycan dili
     English
     Ümumi tarix
     Anketler
     Anka Memedov
     Galeri
     Ziyaretçi defteri
     Anka Memedov xəbərləri Nadir şah Əfşar haqqında
     Link listesi
     Saklı sayfalar
     Forum
     Top liste
     Anarinformasiya
     Azərbaycan tarixi
     Coğrafiya
     Riyazi düsturlar
     Biologiya
     Fizika
     Kimya
     Aforizmlər(a)
     Aforizmlər (B)
     Aforizmlər (C)
     Ç ilə başlayan aforizmlər
     D ilə başlayan aforizmlər
     E ilə başlayan aforizmlər
     Ə ilə başlayan aforizmlər
     F və G ilə başlayan aforizmlər
     Ğ və H ilə başlayan aforizmlər
     X ilə başlayan aforizmlər
     İ və I ilə başlayan aforizmlər
     J və K ilə başlayan aforizmlər
     Q və L ilə başlayan aforizmlər
     M ilə başlayan aforizmlər
     N və O ilə başlayan aforizmlər
     Ö ilə başlayan aforizmlər
     P ilə başlayan aforizmlər
     R ilə başlayan aforizmlər
     S ilə başlayan aforizmlər
     aforizmlər Ş
     Aforizmlər T
     U ilə başlayan aforizmlər
     Aforizmlər Ü
     Aforizmlər V
     Aforizmlər Y
     Aforizmlər Z
     Salatın Əsgərova
     6-ci sinif online sinaq imtahani
     Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF.Azərbaycan dili
     Buraxılış sınaq imtahanı 9-cu sinif "Zəfər" kursları riyaziyyat.
     Yeni sayfanın başlığı
     Musiqi testləri
     Gözəl status
     2-ci qrup(Azərbaycan tarixi və Riyaziyyatın 1-ci hissəsi)anka memedov - Azərbaycan tarixi


1.Mətni oxuyub,rəqəmləri  sözlərlə əvəz edin.

Orta Tunc dövründə dulusçuluq inkişaf etmiş,1 mədəniyyəti formalaşmışdır.Dulusçular yaraşıqlı

və davamlı 2 hazırlaya bilirdilər.Sadə qablar müxtəlif naxışlarla 3 bəzədilirdi.

Açar sözlər:

Sənətkarlıq

Qablar

Gözəl

                                                                        

 

 

2.Uyğunluğu müəyyən edin.

Ox və kamanın ixtirası

?

İbtidai maldarlığın əsasının qoyulması.

 

3.Uyğunluğu müəyyən edin.

?

Neandertal insan

Dərrakəli insan

 

4.Sxemi tamamlayın

Lullubilərin sitayiş etdiyi tanrılar

 

 

 

 

 

 

5.Hansı xüsusiyyət Orta Tunc dövrünə aiddir?

a)Sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi

b)Üçüncü böyük ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi

c)Kür-Araz mədəniyyətinin formalaşması

6.Daş dövrünün qədim mərhələsi necə adlanır?

                            Cavablar:

1.sənətkarlıq 2-qablar 3-gözəl

2.Mezolit dövrü

3.Bacarıqlı insan

4.Səma,Bərəkət,Ay,Günəş

5-a   6-Paleolit

 


Bugün 2 ziyaretçi (27 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=