Şah İsmayıl Xətai
     İletişim
     Nadir şah Əfşar
     Azərbaycan dili
     English
     Ümumi tarix
     Anketler
     Anka Memedov
     Galeri
     Ziyaretçi defteri
     Anka Memedov xəbərləri Nadir şah Əfşar haqqında
     Link listesi
     Saklı sayfalar
     Forum
     Top liste
     Anarinformasiya
     Azərbaycan tarixi
     Coğrafiya
     Riyazi düsturlar
     Biologiya
     Fizika
     Kimya
     Aforizmlər(a)
     Aforizmlər (B)
     Aforizmlər (C)
     Ç ilə başlayan aforizmlər
     D ilə başlayan aforizmlər
     E ilə başlayan aforizmlər
     Ə ilə başlayan aforizmlər
     F və G ilə başlayan aforizmlər
     Ğ və H ilə başlayan aforizmlər
     X ilə başlayan aforizmlər
     İ və I ilə başlayan aforizmlər
     J və K ilə başlayan aforizmlər
     Q və L ilə başlayan aforizmlər
     M ilə başlayan aforizmlər
     N və O ilə başlayan aforizmlər
     Ö ilə başlayan aforizmlər
     P ilə başlayan aforizmlər
     R ilə başlayan aforizmlər
     S ilə başlayan aforizmlər
     aforizmlər Ş
     Aforizmlər T
     U ilə başlayan aforizmlər
     Aforizmlər Ü
     Aforizmlər V
     Aforizmlər Y
     Aforizmlər Z
     Salatın Əsgərova
     6-ci sinif online sinaq imtahani
     Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF.Azərbaycan dili
     Buraxılış sınaq imtahanı 9-cu sinif "Zəfər" kursları riyaziyyat.
     Yeni sayfanın başlığı
     Musiqi testləri
     Gözəl status
     2-ci qrup(Azərbaycan tarixi və Riyaziyyatın 1-ci hissəsi)anka memedov - Azərbaycan dili


1.Fonetika nədir?
2.Leksika nədir?
3.Qrammatika nədir?
4.Neçə yerə bölünür?
5.Hansılardır?
6.Ahəng qanunu nədir?
7.Bunlardan biri alınmadır?
a)işıq b)uşaq c)alma d)armud
8.Omonim nədir?
9.Sinonim nədir?
10.Antonim nədir?
11.Neçə nitq hissəsi var?
12.Neçə cümlə üzvü var?
13.Nitq hissələri neçə yerə bölünür?
14.Hansılardır?
15.İsim nədir?
16.Cümlə üzvləri neçə yerə bölünür?
17.Hansılardır?
                                                          Cavablar:
1.Səslərdən bəhs edən elmdir. 2.Sözlərdən(dilin lüğət tərkibindən)bəhs edən elmdir.
3.Sözlərin dəyişərək cümlələrdə birləşməsini öyrənən elmdir.
4.2 yerə 5.Morfologiya və Sintaksis 6.Sözdə yanlız qalın(və ya incə) saitlərin olmasına deyilir.
7.b.Əslində siz deyəcəksiniz "a".Lakin işıq,ilğım,elat,şahin,ildırım sözləri ahəng qanunun pozulduğu milli sözlərdir.Belə oan halda cavab "b" olacaq. 
8.Deyilişi və yazılışı eyni,mənları müxtəlif olan sözlərə deyilir.
9.Deyilişi və yazılışı müxtəlif,mənaları eyni və ya yaxın olan sözlərə deyilir.
10.Bir-birinə zidd olan sözlərdir. 11.11 12.5 13.2 14.Əsas və köməkçi 15.Əşyanın adını bildirən nitq hissəsidir.
16.2 17.Baş üzvlər və ikincidərəcəli üzvlər

                       

Bugün 2 ziyaretçi (26 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=