Şah İsmayıl Xətai
     İletişim
     Nadir şah Əfşar
     Azərbaycan dili
     English
     Ümumi tarix
     Anketler
     Anka Memedov
     Galeri
     Ziyaretçi defteri
     Anka Memedov xəbərləri Nadir şah Əfşar haqqında
     Link listesi
     Saklı sayfalar
     Forum
     Top liste
     Anarinformasiya
     Azərbaycan tarixi
     Coğrafiya
     Riyazi düsturlar
     Biologiya
     Fizika
     Kimya
     Aforizmlər(a)
     Aforizmlər (B)
     Aforizmlər (C)
     Ç ilə başlayan aforizmlər
     D ilə başlayan aforizmlər
     E ilə başlayan aforizmlər
     Ə ilə başlayan aforizmlər
     F və G ilə başlayan aforizmlər
     Ğ və H ilə başlayan aforizmlər
     X ilə başlayan aforizmlər
     İ və I ilə başlayan aforizmlər
     J və K ilə başlayan aforizmlər
     Q və L ilə başlayan aforizmlər
     M ilə başlayan aforizmlər
     N və O ilə başlayan aforizmlər
     Ö ilə başlayan aforizmlər
     P ilə başlayan aforizmlər
     R ilə başlayan aforizmlər
     S ilə başlayan aforizmlər
     aforizmlər Ş
     Aforizmlər T
     U ilə başlayan aforizmlər
     Aforizmlər Ü
     Aforizmlər V
     Aforizmlər Y
     Aforizmlər Z
     Salatın Əsgərova
     6-ci sinif online sinaq imtahani
     Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF.Azərbaycan dili
     Buraxılış sınaq imtahanı 9-cu sinif "Zəfər" kursları riyaziyyat.
     Yeni sayfanın başlığı
     Musiqi testləri
     Gözəl status
     2-ci qrup(Azərbaycan tarixi və Riyaziyyatın 1-ci hissəsi)anka memedov - Buraxılış sınaq imtahanı 9-cu sinif "Zəfər" kursları riyaziyyat.


Zəfər kursları buraxılış imtahanı 9-cu sinif
  Riyaziyyat
Test suallarına görə “ZƏFƏR KURSLARI”na təşəkkür edirik!

1. 6524 ədədini minliklərə qədər
yuvarlaqlaşdırdıqda aşağıdakılardan hansı alınar?
 A) 6000
 B) 7000
 C) 6500
 D) 6600
 E) 6520
2. |x|=8 tənliyinin köklər cəmini tapın.
 A) 8
 B) 16
 C) 0
 D) -8
 E) 4
3. Ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarın:
6x+12y+18z
 A) 6(x+y+z)
 B) 6(x+2y+3z)
 C) 12(6x+y+3z)
 D) 6x+6(y+2z)
 E) 18xyz
4. Tənliyi həll edin:
6x+4=7(x+9)
 A) 63
 B) -59
 C) 13
 D) 4
 E) 59
 
5.Düz xətt üzərində neçə şüa var?
 
 A) 4
 B) 8
 C) 3
 D) 6
 E) 10
6.  Perimetri 80 sm olan kvadratın sahəsini tapın.
 A) 400 sm2
 B) 6400 sm2
 C) 80 sm2
 D) 320 sm2
 E) 160 sm2
7.70%-i 42 olan ədədin   hissəsini tapın.
 A) 2800
 B) 24
 C) 2940
 D) 1900
 E) 124

8. |-4,5|:|-0,9|+|-3| |2| ifadəsinin qiymətini tapın.
 A) -21
 B) 13
 C) 6,5
 D) 11
 E) 17
9. 44. 400 ədədi 4:3:12 nisbətində tərs mütənasib
hissələrə bölünmüşdür. Bu ədədləri tapın.
 A) 100; 150; 250
 B) 150; 200; 50
 C) 64; 48; 124
 D) 200; 150; 60
 E) 50; 100; 150
10. 6x 4y (-3z) birhədlisinin əmsalını tapın.
 A) -72
 B) 72
 C) 24
 D) 7
 E) -30
11. Qatar şəhərlər arasındakı məsafəni 60 km/saat sürətlə 4 saata gedərsə, 40 km/saat sürətlə həmin
məsafəni neçə saata gedər?
 A) 4,5 saat
 B) 3 saat
 C) 6 saat
 D) 5 saat
 E) 7 saat
12.0.5 və   hissələrinin cəmi 5 olan ədədi tapın.
  
 A) 5
 B) 6

C)7

D)8
  
 E) 30
13. Üç müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 1000 olarsa, onlardan böyüyü ən çoxu neçə ola bilər?
 A) 799
 B) 700
 C) 701
 D) 101
 E) 109

14. 84 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın.
 A) 4
 B) 6
 C) 12
 D) 3
 E) 5
15. 1, 3, 4, 5, 5, 6 ədədlərinin medianını tapın.
 A) 8
 B) 7
 C) 5
 D) 4,5
 E) 6,5
16. Tərəfləri 8 sm və 16 sm olan bərabəryanlı üçbucağın perimetrini tapın.
 A) 40 sm
 B) 26 sm
 C) 24 sm
 D) 30 sm
 E) 32 sm
17. Aşağıdakı bucaqlardan neçəsi kor bucaqdır?
47°, 91°, 127°, 180°, 90°, 53°, 137°
 A) 2
 B) 3
 C) 5
 D) 1
 E) 4
 
18.Uzunluğu 9 sm,eni isə uzunluğunun  hissəsinə bərabər olan düzbucaqlının perimetrini tapın.
 A) 6 sm
 B) 54 sm
 C) 18 sm
 D) 108 sm
 E) 30 sm
19.Şəkildə kubun açılışı verilib. Ştrixlənmiş hissənin sahəsi 36 sm2-dir. Kubun həcmini tapın.
 A) 115 sm3
 B) 1054 sm3
 C) 225 sm3
 D) 512 sm3
 E) 216 sm3
20.Daxilinə çəkilmiş çevrələrin hər birinin radius 5 sm olarsa,ABCD düzbucaqlısının sahəsini tapın.
 A) 15 sm2
 B) 5 sm2
 C) 25 sm2
 D) 150 sm2
 E) 300 sm2
21.BD   ΔABC-nin tənbölənidir.
∠ABC=100° olarsa,
∠ABD=?
 A) 50
 B) 180
 C) 90
 D) 40
 E) 100
 
22. Düzbucaq təpəsindən çıxan şüa onu 2:7 nisbətində iki bucağa ayırır. Alınan kiçik bucağı tapın.
 A) 70
 B) 90
 C) 12
 D) 20
 E) 45
 
23. 60. ∠1+ ∠2+ ∠4=220
 
∠3=? 
 A) 32
 B) 140
 C) 70
 D) 180
 E) 110
 

Bugün 2 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=