Şah İsmayıl Xətai
     İletişim
     Nadir şah Əfşar
     Azərbaycan dili
     English
     Ümumi tarix
     Anketler
     Anka Memedov
     Galeri
     Ziyaretçi defteri
     Anka Memedov xəbərləri Nadir şah Əfşar haqqında
     Link listesi
     Saklı sayfalar
     Forum
     Top liste
     Anarinformasiya
     Azərbaycan tarixi
     Coğrafiya
     Riyazi düsturlar
     Biologiya
     Fizika
     Kimya
     Aforizmlər(a)
     Aforizmlər (B)
     Aforizmlər (C)
     Ç ilə başlayan aforizmlər
     D ilə başlayan aforizmlər
     E ilə başlayan aforizmlər
     Ə ilə başlayan aforizmlər
     F və G ilə başlayan aforizmlər
     Ğ və H ilə başlayan aforizmlər
     X ilə başlayan aforizmlər
     İ və I ilə başlayan aforizmlər
     J və K ilə başlayan aforizmlər
     Q və L ilə başlayan aforizmlər
     M ilə başlayan aforizmlər
     N və O ilə başlayan aforizmlər
     Ö ilə başlayan aforizmlər
     P ilə başlayan aforizmlər
     R ilə başlayan aforizmlər
     S ilə başlayan aforizmlər
     aforizmlər Ş
     Aforizmlər T
     U ilə başlayan aforizmlər
     Aforizmlər Ü
     Aforizmlər V
     Aforizmlər Y
     Aforizmlər Z
     Salatın Əsgərova
     6-ci sinif online sinaq imtahani
     Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF.Azərbaycan dili
     Buraxılış sınaq imtahanı 9-cu sinif "Zəfər" kursları riyaziyyat.
     Yeni sayfanın başlığı
     Musiqi testləri
     Gözəl status
     2-ci qrup(Azərbaycan tarixi və Riyaziyyatın 1-ci hissəsi)anka memedov - Riyazi düsturlar


             Riyaziyyata aid qaydalar və riyazi anlayışlar:

                   1.Sonu cüt rəqəmlə qurtaran  natural ədədlər 2-yə bölünür.

2.Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünən natural ədədlər 3-ə bölünür.

3.Son  2 rəqəmi 4-ə bölünən və sonu 2 0-la qurtaran natural ədədlər 4-ə bölünür.

4.Sonu 0 və ya 5-lə qurtaran natural ədədlər 5-ə bölünür.

5.Sonu 0 və ya 5-lə qurtaran natural ədədlər 5-ə bölünür.

6.Sonu 0 və ya 5-lə qurtaran natural ədədlər 5-ə bölünür.

7.Son 3 rəqəmi səkkizə bölünən ədədlər 8-ə bölünür.

8.Rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünən natural ədədlər 9-a bölünür.

9.Sonu 0-la qurtaran natural ədədlər  10-a bölünür.

10.ƏBOB-ən böyük ortaq bölən

11.ƏKOB-ən kiçik ortaq bölünən

12.ƏBOB-ya verilmiş ədədlərdən kiçikdir,ya da bu ədədlərin ən kiçiyinə bərabərdir.

13.ƏKOB-ya verilmiş ədədlərdən böyükdür,ya da ədədlərin ən böyüyünə bərabərdir.

14.Bölənlərinin sayı 2 olan,yəni yalnız özünə və vahidə bölünən natural ədədlərə sadə ədədlər deyilir.

15.1 nə sadə,nə mürəkkəb ədəddir.2-dən başqa,bütün cüt natural ədədlər mürəkkəb ədədlərdir.

16.Bölünənlərinin sayı  ikidən çox olan ədədə mürəkkəb ədəd deyilir.

17.Ədədin sadə vuruqların hasili şəklində göstərilməsinə onun sadə vuruqlara ayrılışı deyilir.

18.Kəsrin əsas xassəsi:Kəsrin surət və məxrəcini eyni natural ədədə vursaq və ya bölsək,kəsrin məxrəci dəyişməz(yəni verilmiş kəsrə bərabər kəsr alınar).

19.Kəsrin surət və məxrəcinin onların 1-dən fərqli ortaq bölünəninə bölünməsinə kəsrin ixtisarı deyilir.

20.Əgər kəsrin surət və məxrəcinin 1-dən başqa ortaq böləni yoxdursa,belə kəsrə ixtisar olunmayan kəsr deyilir.

21.Hasili 1-ə bərabər olan 2 ədədə qarşılıqlı tərs ədədlər deyilir.

22.Hissəsinə görə ədədi tapmaq üçün verilmiş ədədi hissə göstərən kəsrə bölmək lazımdır.

23.a və b ədədləri nisbətin hədləri adlanır:a 1-ci,b isə 2-ci hədd olacaq.

24. 2 nisbətin bərabərliyinə tənsüb deyilir.

25.a:b=c:d olduqda a və d kənar hədlər,b və c isə orta hədlər olur.

26.Tənasübün əsas xassəsi: Tənasübün kənar və orta hədlərinin hasili bərabərdir.


Bugün 2 ziyaretçi (58 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=